• Biuletyn Informacji Publicznej

Remont gabinetów

Remont dwóch gabinetów dyrekcji i sekretariatu w XXV LO w Krakowie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych – art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe -gabinety

Zamówienie publiczne:

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022
dla XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul.Telimeny 9
w ramach projektu “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

 

Zaproszenie_do_zlozenia oferty mundury

Załącznik nr 1 Wymagania Techniczne Mundur

Załącznik nr 2 Wymagania Techniczne – ocieplacz 

Zalacznik-nr-3-umowa-pakiet-ubiorczy

Zamówienie publiczne:

Wykonanie remontu korytarza i siłowni w XXVLO w Krakowie  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych – art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – przedmiar robót

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Informacja o wyborze oferty:

Zawiadomienie z wyboru ofert

Skip to content