• Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję że:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków, numer telefonu: 126585070, adres e-mail: dyrektor@xxvlo.pl

  1. Pana/Pani dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego. Podanie ich jest wymogiem ustawowym do realizacji zdań statutowych szkoły.
  2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych upoważnień i zawartych umów.
  3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zdań statutowych szkoły, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pan/Pani zwrócić się do Administratora Danych Osobowych – Dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie lub do Inspektora Ochrony Danych w XXV Liceum Ogólnokształcącym.
  7. Inspektor Ochrony Danych:  Agnieszka Sowa, ul. Sarego 4  -mail: inspektor5@mjo.krakow.pl.
  8. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skip to content