• Biuletyn Informacji Publicznej

 

Budynek Szkoły – ul. Telimeny 9 

Budynek szkoły  spełnia częściowo  minimalne  wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budowa szkoły została zakończona  w 1984 roku i nie została przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Do sali gimnastycznej  jest dostęp przez wejście główne, jak również od strony placu apelowego.
Od  2019 roku  mamy bogatą infrastrukturę sportową z łatwym, ogólnodostępnym wejściem również dla osób niepełnosprawnych.
W przyszłym roku planowana jest termomodernizacja wraz z  modernizacją głównych schodów wejściowych do szkoły.

 

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę zainteresowaną lub bezpośrednio przez woźną o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową na portierni szkolnej w budynku szkoły XXVLO.

Skip to content