• Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie informujemy, że na podstawie zał. nr 1. do Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2019 r. w dniach 21 czerwca do 9 lipca 2019 r. dyżury Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie trwać będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Zainteresowanych zapraszamy.
Kontakt telefoniczny: 12 658 50 70

Zarządzenie Kuratora

Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania …

Gimnazjalisto !

Jeśli nieobce Ci jest zmaganie się ze swoimi słabościami, ale jesteś wytrwały i konsekwentnie dążysz do celu, dodatkowo interesujesz się funkcjonowaniem służb mundurowych, a swoją przyszłość wiążesz z pracą na rzecz Społeczeństwa i Ojczyzny – PRZYJDŹ DO NAS, by realizować swoje marzenia!

XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krakowie ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Uczniom kończącym gimnazjum oraz szkołę podstawową proponujemy naukę w klasach mundurowych różnych specjalności:

KLASA A – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KLASA B – KLASA WOJSKOWA
KLASA C – KLASA WOJSKOWA
KLASA D – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

KLASA A – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.

Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.

W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę  i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia  z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwo medycznego.

Dodatkowe zajęcia sportowe – techniki samoobrony, zajęcia strzeleckie, zajęcia w terenie oraz zajęcia w placówkach służb mundurowych, zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, WSB Apeiron.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY REALIZOWANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie (w tym moduł bezpieczeństwo publiczne)

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • historia i społeczeństwo
 • samoobrona

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • taktyka czarna,
 • zajęcia strzeleckie,
 • elementy kryminalistyki,
 • możliwość ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych różnych specjalności (pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs zabezpieczania imprez masowych)

KLASA B – KLASA WOJSKOWA

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami proobronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju.

Zmodyfikowany program geografii obejmuje treści z zakresu topografii, kartografii, terenoznawstwa i meteorologii; natomiast zmodyfikowany program przedmiotu historia i społeczeństwo m.in. przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej.

W ramach przedmiotu edukacja wojskowa realizowane są treści z zakresu obrony powszechnej państwa, wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, zasad strzelectwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • geografia

PRZEDMIOTY REALIZOWANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski
 • geografia
 • matematyka

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • edukacja wojskowa
 • historia i społeczeństwo

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • zajęcia strzeleckie,
 • musztra,
 • taktyki: czerwona i zielona,
 • ceremoniał wojskowy,
 • możliwość ukończenia certyfikowanych szkoleń specjalistycznych.

KLASA C – KLASA WOJSKOWA

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.

Po ukończeniu klasy istnieje także możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również w szeregach Wojska Polskiego.

Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie  problemów współczesnego świata, stosunków i konfliktów międzynarodowych, zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i światowego; natomiast zmodyfikowany program przedmiotu historia i społeczeństwo m.in. przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej.

W ramach przedmiotu edukacja wojskowa realizowane są treści z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych związanych ze służbami mundurowymi.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminów sprawnościowych do formacji mundurowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy

PRZEDMIOTY REALIZOWANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • edukacja wojskowa
 • historia i społeczeństwo

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • zajęcia strzeleckie,
 • taktyki: czerwona i zielona,
 • ceremoniał wojskowy,
 • możliwość ukończenia certyfikowanych szkoleń specjalistycznych

KLASA D – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.

Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.

W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę  i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwo medycznego.

Dodatkowe zajęcia sportowe – techniki samoobrony, zajęcia strzeleckie, zajęcia w terenie oraz zajęcia w placówkach służb mundurowych, zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, WSB Apeiron.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY REALIZOWANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie (w tym moduł bezpieczeństwo publiczne)

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 •  j. rosyjski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • historia i społeczeństwo
 • samoobrona

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • taktyka czarna,
 • zajęcia strzeleckie,
 • elementy kryminalistyki,
 • możliwość ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych różnych specjalności (pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs zabezpieczania imprez masowych)