• Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne:

Remont placu betonowego o pow.215m2 przed frontem budynku XXVLO w Krakowie  – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych – art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.:

Zapytanie ofertowe

 

Informacja z otwarcia ofert

Skip to content