• Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do udziału w XI Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej.

  • Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednej pieśni patriotycznej i jednego tekstu poetyckiego (szczegóły w Regulaminie).
  • Do dnia 10 listopada wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres szkoły: ul. Telimeny 9, 30 – 838 Kraków lub na adres mailowy: konkurs@xxvlo.pl
  • Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się 17 listopada 2022 roku o godzinie 9:00
    w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, ul. Telimeny 9.
  • Obrady Jury odbędą się 17 listopada 2022 roku.
  • Koncert Laureatów odbędzie się 17 listopada 2022 roku o godzinie 12:00
    w XXV Liceum Ogólnokształcącym  w Krakowie, ul. Telimeny 9.

 

XI Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej został objęty patronatem:  Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Konkurs plakat 60x80cm_2022_V01
Skip to content