• Biuletyn Informacji Publicznej

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki X Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej!

Do konkursu zostały zakwalifikowane 22 prezentacje z 16 szkół podstawowych.

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca:
Ewa Włodarczyk – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Członkowie:
Barbara Munk – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Maria Madejska
Bartłomiej Stec

dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła Laureatów Konkursu oraz przyznała trzy Wyróżnienia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac. Ocenie Jurorów podlegał dobór repertuaru (utwory poetyckie, pieśni lub piosenki o tematyce patriotycznej) oraz opracowanie i  interpretacja utworu, dykcja, walory głosowe, ogólne walory artystyczne. 

Laureatami X Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej zostali:

I miejsce: Natalia Wróbel – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu oraz

Kornelia Czerwiec – SP im. bł. Celiny Borzęckiej, ul. Malborska 98 w Krakowie,

II miejsce: Chórek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku,

III miejsce: Natalia Janik – Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów

Wyróżnienia:
Liliana Socha – Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów,
Amelia Zając – Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów,
Jan i Tomasz Mardosz-Lisak – SP nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Laureatów I, II, III miejsca oraz Wyróżnionych zapraszamy do udziału w Gali Jubileuszowego X Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich wykonań.

Wykonawcom nagrodzonych prezentacji gratulujemy oraz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie.

X Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej został objęty honorowym patronatem:  Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Skip to content