• Biuletyn Informacji Publicznej

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, organizuje IX Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Do udziału w przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednej pieśni patriotycznej i jednego tekstu poetyckiego (szczegóły podane są w załączonym Regulaminie). Konkurs pomyślany został jako sposób na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości i stworzenie możliwości prezentacji różnorodnych dokonań artystycznych młodego pokolenia.

Specyficzna, trudna sytuacja, związaną z pandemią COVID-19 i licznymi obostrzeniami, ograniczającymi możliwość występów publicznych oraz spotkań spowodowała, iż tegoroczna
edycja zostanie zorganizowana poprzez przeniesienie wydarzenia do Sieci.

Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej od momentu swoich narodzin był i jest przede wszystkim spotkaniem młodych adeptów sztuki, a jego podstawowym i oczywistym celem – mobilizacja i zachęcanie młodego pokolenia ludzi do promowania wartości patriotycznych, kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwijania talentów, innowacyjności i kreatywności artystycznej uczniów. Przez  siedem edycji  konkurs ten odbywał się na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, ósma edycja odbyła się z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Teatrze Łaźnia Nowa, natomiast po dwuletniej przerwie, konkurs został reaktywowany i  9 edycja odbywa ć się będzie 18 listopada 2020r.w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Choć konkurs ma swoją tradycję, to jednak ten rok jest przełomowy, bowiem konkurs ten pierwszy raz pojawi się w zmienionej, wirtualnej scenerii…

Stwórzmy wspólnie wspaniałą wirtualną scenę, na której wybrzmią teksty pieśni i poezji patriotycznych- jako sposób na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach,
Śpiewajmy pamięć o tych dniach…

Jacek Cygan

IX MKPIPP - Plakat z zaproszeniem na konkurs
Skip to content