• Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do udziału w XII Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej.

  • Konkurs adresowany jest do uczniów IV – VIII klas szkół podstawowych.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednej pieśni patriotycznej i jednego tekstu poetyckiego (szczegóły w Regulaminie).
  • Do dnia 9 listopada wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres szkoły: ul. Telimeny 9, 30 – 838 Kraków lub na adres mailowy: konkurs@xxvlo.pl
  • Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się 16 listopada 2023 roku o godzinie 8:00
    w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, ul. Telimeny 9.
  • Obrady Jury odbędą się 16 listopada 2023 roku.
  • Uroczysta Gala Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2023 roku o godzinie 12:00
    w XXV Liceum Ogólnokształcącym  w Krakowie, ul. Telimeny 9.

 

XII Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej został objęty patronatem:  Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

PlakatXII MKPiPP
Skip to content