• Biuletyn Informacji Publicznej

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Założone w 1991 roku Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie. Wspólnie z naszymi partnerami – 5. Batalionem Dowodzenia im. gen. S. Hallera, 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach, Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Straż Pożarną i Aresztem Śledczym w Krakowie realizujemy autorskie programy z zakresu edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Małopolsce kształcimy potencjalnych kandydatów do szkół oficerskich i jednostek służb mundurowych. Młodzież zdobywa wiedzę i doświadczenie na obozach organizowanych m. in. na poligonach wojskowych oraz kursach pozwalających  na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

W ofercie liceum jest  Nowoczesna Strzelnica Multimedialna, nowoczesna
w pełni wyposażona siłownia oraz zewnętrzny kompleks sportowy.

Szkoła prowadzi pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz od 1 września 2021 r. Oddział Przygotowania Wojskowego.

Jeżeli myślisz że jesteś wystarczająco dobry, marzysz o przygodzie i wyzwaniach dołącz do nas !!!!

Nasz Patron

Stefan Żeromski

Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Był synem Wincentego Żeromskiego i Franciszki Józefy z Kartelów. W 1871 roku rodzina Żeromskich osiadłą we wsi Ciekoty, które na zawsze pozostaną bliskie sercu Stefana Żeromskiego.

Misja szkoły

„W trosce o ludzi, w służbie dla Polski”

Misją szkoły jest wszechstronne kształcenie uczniów i zapewnienie im jak najlepszych warunków edukacji i poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wychowanie młodzieży w duchu szeroko pojętej Służby na rzecz Społeczeństwa i dobra Ojczyzny. Misja ta wyznacza kierunek działań wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy dążą do jak najefektywniejszego jej spełnienia.

Szkoła prowadzi certyfikowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Klasy Mundurowe.

Oferta edukacyjna XXV LO na rok szkolny 2023/2024

Oferta dla uczniów kończących w bieżącym roku szkołę podstawową.

Skip to content