• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Matematyczna Liga Zadaniowa

Uwaga uczniowie,  poniżej trzeci zestaw zadań Ligi Matematycznej.

Pełne rozwiązania zadań wraz z komentarzami należy oddać zapisane na papierze kancelaryjnym do 04.02.2019 r.

LIGA ZADANIOWA – zestaw

1.Wyznacz wartość parametru a tak, aby funkcja f(x)=|(|x-2|-1)|-a miała trzy miejsca zerowe.

2. Ojciec i syn postanowili zmierzyć odległość między dwoma drzewami za pomocą swoich kroków. Długość kroku ojca wynosi 70 cm, a długość kroku syna 56 cm. Jaka jest odległość miedzy drzewami, jeżeli ślady stóp ojca i syna pokryły się 11 razy?

3. Napisano trzy razy z rzędu tą samą liczbę dwucyfrową i otrzymano liczbę sześciocyfrową. Udowodnij jej podzielność przez 3, 7, 13, 37.

4. Cięciwa przecina średnicę okręgu pod kątem 30o i dzieli ją na dwa odcinki o długościach 2cm, 6 cm. Znajdź odległość tej cięciwy od środka okręgu.

5. Rozwiąż podany rebus, pamiętając, że jednakowym literom odpowiadają takie same cyfry, a różnym cyfrom różne litery.

TAK + TKA =AKT

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Skip to content