• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

UWAGA! REKRUTACJA do XXV LO 2020/2021

REKRUTACJA

do XXV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU

od 15 czerwca do 10 lipca

Uwaga! Dotyczy TYLKO kandydatów, którzy wybrali XXV LO jako szkołę pierwszego wyboru.

 1. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego;

Wniosek należy wypełnić poprzez dedykowany system OMICRON (https://krakow.e-omikron.pl), wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 • dokumenty potwierdzające wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II  ETAP – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

 • Od 26 czerwca do 10 lipca

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, dla których XXV LO jest  szkołą pierwszego wyboru.

 1. Wymagane dokumenty:
 • oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, olimpiady przedmiotowej, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,
 • kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o szczególnych osiągnięciach,  które dają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły,
 • orzeczenie kwalifikacyjne  publicznej  poradni  psychologiczno -pedagogicznej,  w  tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydatów  z  wadami  słuchu,  wzroku,  narządów  ruchu  i  innymi schorzeniami).
  • Od 31 lipca do 4 sierpnia

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, dla których XXV LO jest  szkołą pierwszego wyboru.

 1. Wymagane dokumenty:
 • oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty .

 

III ETAP – WYNIKI REKRUTACJI

 • 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do XXV LO w Krakowie.
 • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia – dostarczenie oryginałów dokumentów przez kandydatów do XXV LO (jeśli wcześniej oryginały nie zostały dostarczone):
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XXV LO w Krakowie.

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

DATA GODZINA
15 czerwca (poniedziałek) 13.00 – 15.00
18 czerwca (czwartek) 13.00 – 15.00
22 czerwca (poniedziałek) 13.00 – 15.00
25 czerwca (czwartek) 13.00 – 15.00
26 czerwca (piątek) 14.00 – 16.00
29 czerwca (poniedziałek) 10.00 – 13.00
1 lipca (środa) 12.00 – 16.00
3 lipca (piątek) 9.00 – 13.00
6 lipca (poniedziałek) 9.00 – 13.00
8 lipca (środa) 12.00 – 16.00
10 lipca (piątek) 9.00 – 13.00
31 lipca (piątek) 9.00 – 14.00
3 sierpnia (poniedziałek) 9.00 – 14.00
4 sierpnia (wtorek) 9.00 – 14.00
13 sierpnia (czwartek) 10.00 – 12.00
17 sierpnia (poniedziałek) 10.00 – 12.00

 

 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content