• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

ŚWIĘTO PATRIOTYZMU W XXV LO

święto patriotyzmu

Dzień 17 listopada był szczególny dla całej społeczności XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na terenie naszej Szkoły odbywało się prawdziwe Święto Patriotyzmu – XI Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej połączony z uroczystością Ślubowania uczniów klas pierwszych oraz oficjalnym otwarciem wystawy „Wojsko Polskie w służbie Małopolsce”.

 

Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej,  pomyślany jako sposób na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, już od 11 lat promuje wśród młodego pokolenia wartości i postawy patriotyczne. W tym roku konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Wojewodę Małopolskiego pana Łukasza Kmitę, Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego,  Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty panią Barbarę Nowak, a także przez Muzeum Krakowa, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz TVP 3 Kraków.

Do organizatorów konkursu wpłynęły 34 zgłoszenia aż z 25 szkół podstawowych województwa małopolskiego. Jury w składzie: pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolski, pani Ewa Włodarczyk – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, pani Maria Madejska – instruktor teatralny oraz pani Ewa Krzesimowska i pani Agnieszka Chromniak – przedstawicielki XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, miało wyjątkowo trudne zadanie, gdyż poziom prezentacji konkursowych był bardzo wysoki. Udało się jednak wyłonić finalistów i laureatów!

I miejsce zajęła Gabriela Popiel z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Opatowca, II miejsce przypadło Izabeli Farimie uczennicy Victoria Center Primary School z Wrząsowic, III miejsce zdobyła Oliwia Zając reprezentująca Dom Kultury Dwór Czeczów w Krakowie, na miejscu IV znalazła się Łucja Bacia z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich ze Stanisławowa Górnego, a miejsce V zajął Grzegorz Auksztulewicz ze Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie. Jury przyznało także wyróżnienia Nikoli Papież (Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Górszczyka z Pisarzowej, Natalii Szatkowskiej (Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce) oraz Chórowi Nolite Timere. Specjalne wyróżnienie – Wyróżnienie Wojewody Małopolskiego – zastało przyznane Małgorzacie Cyrwus ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!

 

Równie ważnym wydarzeniem tego dnia było Ślubowania uczniów klas pierwszych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji historycznych, kulturowych, jednostek wojskowych oraz służb mundurowych, a Gościem Honorowym była pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Pierwszoklasiści w obecności Gości, Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz swoich Rodzin składali uroczystą deklarację, publiczne zobowiązanie, że swoją postawą, czynami i zachowaniem będą strzec honoru szkoły i służby jaką reprezentują, a złożonej dziś przysięgi nigdy nie złamią. Po złożonym ślubowaniu uczniowie, którzy uczestniczyli w specjalistycznym obozie szkoleniowym, otrzymali swój pierwszy stopień awansu i stali się Młodszymi Kadetami.  Pod koniec uroczystości, niespodziewanie dla wszystkich zgromadzonych, pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty – wręczyła Listy Gratulacyjne wszystkim członkom Kompanii Honorowej XXV LO, tym samym doceniając ich postawę patriotyczną i podkreślając, iż swoim zachowaniem i postępowaniem stanowią wzór do naśladowania.

 

Ostatnim punktem wszystkich uroczystości było otwarcie wystawy „Wojsko Polskie w służbie Małopolsce”, która powstała z inicjatywy Wojewody Małopolskiego pana Łukasza Kmity. Ekspozycja przedstawia kadry z życia jednostek wojskowych, które stacjonują na trenie Małopolski. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane podczas specjalistycznych szkoleń, ale także w czasie pomocy udzielanej uchodźcom i społecznościom lokalnym podczas klęsk żywiołowych. Cała wystawa prezentuje nowoczesną, silną armię, która jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.

 

Dla XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie to był wspaniały dzień – pełen wzruszenia i DUMY.

ACho

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content