• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

,,Patriotycznie i muzycznie w XXV L.O.”

konkurs patriotyczny
16 listopada 2023r. w murach naszej Szkoły odbyło się uroczyste Ślubowanie młodych kadetów, uczniów klas pierwszych XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Wydarzenie to zostało połączone z Koncertem Laureatów XII Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który został objęty licznymi honorowymi patronatami: Prezydenta Miasta Krakowa, Wojewody Małopolski, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Krakowa, Rady Dzielnicy XII, TVP 3 Kraków.
W konkursie udział wzięło ponad 60 uczestników z różnych szkół, nie tylko z Małopolski. Przesłuchania rozłożone zostały na dwa dni, by jurorzy w składzie- p. Ewa Gil- z-ca dyrektora Biura Wojewody, p. Ewa Włodarczyk- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. Maria Madejska- trener wokalny, p. Ewa Krzesimowska- przedstawiciel Szkoły, p. Dorota Boczkowska- Molenda- przedstawiciel Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, mogli podjąć niełatwą decyzję.
Swą obecnością podczas podwójnej uroczystości Ślubowania oraz XII Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji zaszczycili nas:
P. Barbara Nowak- Małopolski Kurator Oświaty, p. Ewa Włodarczyk- przedstawiciel Kuratorium Oświaty, p. Bożena Drabik- dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, p. Ewa Gil- zastępca dyrektora Biura Wojewody, p. Cecylia Radoń- zastępca dyrektora IPN Oddział w Krakowie, p. Dorota Boczkowska- Molenda- przedstawiciel Instytutu Dialogu Międzykulturowego, p. Maria Madejska- trener wokalny i instruktor teatralny, p. Barbara Leśniak- przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim, p. Barbara Katara- kierownik do spraw Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, p. Michał Czech- przedstawiciel Muzeum Armii Krajowej, p. Agnieszka Kosek- Kotula- dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.
Na Ślubowaniu obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych, z którymi Szkoła ma podpisane liczne porozumienia o współpracy. To dostojni Goście i Przyjaciele Szkoły, którzy reprezentują nasze jednostkami patronackie. To od nich- od swoich Mistrzów, młodzi kadeci uczą się służby dla Ojczyzny. Wśród zaproszonych gości, obecni byli:
p. płk. Mariusz Błaszczyk- Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie,
p. ppłk. Krzysztof Rybicki- Centrum Operacji Lądowych,
p. Włodzimierz Wowa- Brodecki- Prezes Stowarzyszenia Miłośników Tradycji ,,Mazurka Dąbrowskiego”,
asp. p. Jarosław Kapera- Komisariat Policji VI,
st.kpt. Robert Skalniak- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr VI,
p.por. Krzysztof Nowak- 5 Pułk Dowodzenia,
p. por. Bartłomiej Czech- Kosiński- 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej,
mjr Aleksander Żegleń, por. Mariusz Czerski, por. Elżbieta Makieła- przedstawiciele Aresztu Śledczego w Krakowie.
Na uroczystościach obecni byli również Rodzice Uczniów klas pierwszych , Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy XXV L.O. Pani Dyrektor XXV L. O. – Marta Bernadzikiewicz- Stępień podczas uroczystego przemówienia podkreśliła charakter Szkoły, kierując słowa do swych Uczniów, ale i przypomniała idee XII Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, którego jest pomysłodawczynią.
Była to bardzo dostojna chwila, bowiem podczas ŚLUBOWANIA Kompania Honorowa Szkoły otrzymała imienne wyróżnienia z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty- p. Barbary Nowak. Natomiast Mateusz Waksmundzki otrzymał List Gratulacyjny z uznaniem Pani Kurator za wzorową służbę jako Dowódca Kompanii Honorowej XXV L.O.
Po Ślubowaniu, licznych pokazach taktycznych, przygotowanych przez uczniów naszej Szkoły przyszedł czas na ogłoszenie wyników i występ Laureatów XII Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej.
Wyróżnienie otrzymał: Chór Nolite Timere ze Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach,
Miejsce III zajęli: Nikola Papież ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowej oraz Maria Przybylska ze Szkoły Podstawowej w Olkuszu.
Miejsce II zajęła: Wiktoria Nawalaniec ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie,
Miejsce I zajął: Jan Kruczek ze Szkoły Podstawowej w Bobowej.
Wszyscy nagrodzeni wystąpili jeszcze raz na scenie, by zaprezentować się podczas uroczystego Koncertu Patriotycznego. Nagrody zostały ufundowane dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XII oraz zaangażowaniu ze strony pani Barbary Leśniak- Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim. Nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu przekazali również: Wojewoda Małopolski, Małopolski Kurator Oświaty- pani Barbara Nowak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz instytucje, które objęły honorowym patronatem przedsięwzięcie. Patriotyczny tort przekazała dla Gości Pani Dyrektor ZSG nr 1, poczęstunek natomiast przygotowała stołówka szkolna ,,U Rodziny”.
Młodym kadetom XXV L.O. gratulujemy awansu oraz przyjęcia ich w Poczet Uczniów Szkoły, natomiast laureatom Konkursu składamy wyrazy uznania za ich wielki talent i patriotyczne wychowanie…
M.B.-S.
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content