• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Patriotycznie i Jubileuszowo w XXV L.O.

uroczystości patriotyczne

18 listopada 2021r. w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego  w Krakowie szkolne korytarze zamieniły się w puszczę jodłową, sala gimnastyczna zaś w salę koncertową, bo w murach Szkoły, w słynnym Żeromszczaku odbywał się podwójny Jubileusz:

X Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej oraz 30-lecie Szkoły.

Wydarzenia Jubileuszowe zostały poprzedzone uroczystą Mszą Świętą, która odbyła się dzień wcześniej w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Bieżanowie o godzinie 14.00, w której udział wzięła cała społeczność szkolna.

O godzinie 12.00 powitaliśmy dostojnych Gości, którzy swą obecnością uświetnili  X Małopolski Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej. Ze względu na jubileuszową edycję konkursu, wydarzenie to zostało zwieńczone uroczystym koncertem zatytułowanym ,,Pod Biało- Czerwoną”. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano wykonania laureatów  X Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej oraz wystąpienia Uczniów klas mundurowych XXV Liceum Ogólnokształcącego, którzy z dumą recytowali fragmenty utworów patrona Szkoły- Stefana Żeromskiego, połączone z wystąpieniem chóru szkolnego XXV L.O. reaktywowanego przez
p. Barbarę Leśniak-
przewodniczącą Komisji Edukacji  i Kultury Rady Dzielnicy XII oraz wieloletnią, zasłużoną dla Szkoły emerytowaną nauczycielkę XXV L.O.,  który zaśpiewał Hymn o Szkole oraz Szklane domy. Całość koncertu zwieńczył dostojny taniec- polonez, mistrzowsko wykonany przez uczniów XXV L.O.

X Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej to cykliczne wydarzenie, które ma na celu krzewienie wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych i ma na celu prezentację dorobku artystycznego młodych ludzi, którzy zobowiązani byli do prezentacji jednej pieśni patriotycznej oraz jednego wiersza patriotycznego. Ranga konkurs jest wysoka, bowiem  wydarzenie to zostało objęte  licznymi patronatami honorowymi-:

Wojewody Małopolski- pana Łukasza Kmity,

Marszałka Województwa Małopolskiego-pana Witolda Kozłowskiego,

Prezydenta Miasta Krakowa- Profesora Jacka Majchrowskiego,

Małopolskiego Kuratora Oświaty- p. Barbarę Nowak,

Muzeum Miasta Krakowa,

Muzeum Armii Krajowej,

Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Patronat medialny objęła natomiast TVP 3 Kraków.

W tym roku szkolnym, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego, prezentacja uczestników odbyła się w formule zdalnej.

Zacne jury w składzie:

Ewa Włodarczyk- wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie- przewodnicząca komisji konkursowej,

Barbara Munk- przedstawiciel Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,

Maria Madejska oraz

Bartłomiej Stec

spośród 27 uczestników wyłonili zwycięzców, którzy na żywo zaprezentowali swoje wystąpienia konkursowe podczas uroczystego koncertu zatytułowanego ,,Pod Biało- Czerwoną”.

Jubileuszowy X Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej zwyciężyli:

Kornelia Czerwiec ze Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej, która zajęła I miejsce,

Natalia Wróbel z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Opatowcu, która zajęła I miejsce,

Chórek ze Szkoły Podstawowej w Brzesku, który zajął II miejsce,

Natalia Janik reprezentująca Dwór Czeczów, która zdobyła III miejsce,

Liliana Socha reprezentująca Dwór Czeczów, która otrzymała wyróżnienie,

Amelia Zając reprezentująca również Dwór Czeczów, która otrzymała wyróżnienie

oraz Jan i Tomasz Mardosz- Lisak ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Niepołomicach, wyróżnieni za swój występ.

Jak widać w tym jubileuszowym konkursie mamy dwóch zwycięzców. Obie uczestniczki jako nagrody główne otrzymały- statuetki, tablet, zestaw gier oraz książek, a także voucher na nagranie profesjonalnego utworu muzycznego w profesjonalnym studio nagrań.

Występy na żywo bacznie obserwowali zaproszeni Goście. Wśród nich byli:

Ewa Gil- drugi zastępca Wojewody, dyrektor biura Pana Wojewody,

Ewa Włodarczyk- wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Mirosław Dziedzic- proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie,

mjr Dariusz Balicki, reprezentujący 8 Bazę Lotnictwa Transportowego w Balicach,

bryg. mgr inż. Marek Chwała- komendant Wyższej Szkoły Aspirantów w Krakowie,

mjr Krzysztof Rybicki- reprezentujący gen. dyw. Stanisława Czosnka z Centrum Operacji Lądowych,

mjr Dariusz Kundera z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie,

Kajetan Wronkowski- Naczelnik Straży Miejskiej Krakowa,

Mariusz Dzięgiel- Kierownik oddziału IV Straży Miejskiej Krakowa,

Włodzimierz Wowa- Brodecki- Prezes Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego,

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI, rektor szkoły Apeiron w Krakowie,

dyrektorzy i  nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół,

grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie oraz rodzice XXV L.O. w Krakowie,

emerytowani nauczyciele, absolwenci,

laureaci konkursu wraz z opiekunami i rodzicami.

Nagrody natomiast wręczała finalistom w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty-  pani wizytator Ewa Włodarczyk.

Cała sceneria szkolna była jakże z Żeromskiego… Biało- czerwone barwy przypominały  o tym, co najważniejsze- o  Ojczyźnie i głębokim patriotyzmie.

O godzinie 16. 00 natomiast w murach Szkoły pojawili się głównie absolwenci oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy XXV L.O. Nie zabrakło też przedstawicieli miasta Krakowa oraz dzielnicy XII, którzy zechcieli wspólnie z nami świętować Jubileusz 30-lecia Szkoły. A wśród nich:

Grażyna Fijałkowska- radna miasta Krakowa,

Zbigniew Kożuch- przewodniczący Rady dzielnicy XII oraz

dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół.

To był czas poświęcony wspomnieniom. Wspominaliśmy naszych przyjaciół, wielkich Mistrzów, Belfrów sprzed lat, których już z nami nie ma, a bezspornie byli filarem naszej szkoły.

Wśród nich pojawili się:

dyrektor Lidia Gil, p. Marek Chełminiak, p. Danuta Bogusz, p. Zygmunt Urban.

Swoimi wzruszającymi wspomnieniami podzielili się również  absolwenci XXV L.O. Niejednemu z nas nauczycieli łza zakręciła się w oku.

W dalszej części programu nastąpiło zwiedzanie, przygotowywanej przez wiele dni,  wystawy poświęconej wszystkim profilom klas w XXV Liceum Ogólnokształcącym na przestrzeni tych 30 lat.

Uroczystość zakończyły niezwykłe spotkania nauczycieli i wychowawców z absolwentami przy aromatycznej kawie z aromatem dobrych wspomnień. Niektóre rozmowy trudno było zakończyć. Tak dużo tych dobrych wspomnień, przeżyć, historii…

M.B.-S.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content