• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Na Wawel, na Wawel Żeromszczaku żwawy…

 

… bo gdzie, jeśli nie tam, uczyć patriotyzmu i wychowywać do wartości.

 

Wszystkie klasy II XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie odwiedziły Groby Królewskie i Kryptę Wieszczów na Wawelu, by potem Drogą Królewską przemaszerować pod Teatr Słowackiego. A okazją do wyjścia było omawianie dramatów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, czytanie Cypriana K. Norwida.

Doświadczyliśmy w trakcie zwiedzania, że można wyciszyć się, a w Krypcie Św. Leonarda rozmyślać nad losami Ojczyzny i jej wielkich synów, poczuć dumę, uświadamiając sobie własne korzenie. Jednocześnie uczciliśmy 700-lecie koronacji króla Władysława Łokietka.

Odwiedziny na Wawelu to czas uzupełniania wiedzy z historii Polski i z historii sztuki, bogacenie słownictwa, to także poznawanie ciekawostek i legend.

Na zakończenie wycieczki podczas pracy grupach powstawały Alfabety wawelskie, zawierające różnorodne pojęcia związane ze Wzgórzem Wawelskim.

Tekst: K. J_K

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content