• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Inauguracja nowego roku szkolnego

rozpoczęcie roku
W dniu 1 września 2022 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego w XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Rozpoczęcie roku poprzedziła Msza Św. w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie. Natomiast o godzinie 10.00 kandydaci i kadeci stawili się na uroczystym apelu. Pani Dyrektor Marta Bernadzikiewicz – Stępień przywitała gości, grono pedagogiczne, rodziców, a szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów, zarówno tych, którzy rozpoczynają naukę w klasach wyższych jak i tych, dla których będzie to pierwszy rok nauki. Na dobry początek, Kompania Honorowa Szkoły zaprezentowała pokaz musztry paradnej.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili, za co serdecznie dziękujemy, przedstawiciele naszych Partnerów:
8 Bazy Lotnictwa Transportowego #8BLT
5 batalionu dowodzenia 5#bdow
VI Komisariatu Policji w Krakowie #policjakrakow
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 #psp #jrg6
Straży Miejskiej Miasta Krakowa #smkrakow
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie #wcr #wcrkrakow
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa APEIRON #apeiron
NIECH TO BĘDZIE DOBRY ROK!
#kadeci #zostanzołnierzem #wojskopolskie
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content