• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

ZOSTAŃ TERYTORIALSEM.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek” rośnie w siłę – ZOSTAŃ TERYTORIALSEM.

szczegółowe informacje

Utworzona w 2018 roku 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11MBOT)
w podkrakowskiej Rząsce, rośnie w siłę. Od początku funkcjonował 111 batalion lekkiej piechoty (blp) w Krakowie. Aktualnie kompletowany jest 112  blp w Oświęcimiu, a to nie wszystko co planuje Dowódca 11 MBOT – płk Marcin Siudziński. Powstaną kolejne bataliony w regionie, mowa o formowaniu 113 blp w Tarnowie i 114 blp w Limanowej, w sprawie którego Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał decyzję
o utworzeniu.

Podobnie jak w Oświęcimiu, w nowo formowanych batalionach ma stacjonować ok 700 „terytorialsów”,  w tym kilkudziesięciu żołnierzy zawodowych. Obecnie w szeregach 11 MBOT poza miejscowymi żołnierzami OT również służą osoby z regionu tarnowskiego
i limanowskiego, które w trakcie tworzenia nowych JW. będą mogły przenieść się
i służyć lokalnej społeczności, w związku z tym w krakowskim batalionie zostaną uwolnione kolejne stanowiska dla zainteresowanych służbą w 111 blp w podkrakowskiej  Rząsce.

Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej w 11 MBOT mogą zgłaszać się do WKU
w Krakowie. Mogą także korzystać z aplikacji mobilne i aplikować bez wychodzenia
z domu. Została oddana do użytkowania aplikacja ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ dostępna w serwisach Google Play oraz App Store, także można korzystać z serwisów ePUAP i www.zostanzolnierzem.pl

 

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady przyjęcia oraz kryteria naboru, które obowiązują na chwilę obecną.

Każdy żołnierz OT otrzymuje kwotę 411 zł miesięcznie, co stanowi uposażenie za tzw. dyspozycję, dodatkowo dzienne uposażenie wg stopnia i korpusu.

Na przykładzie stopnia szeregowego wskazujemy uposażenie przysługujące żołnierzowi TSW w następujących wariantach:

szeregowybez przeszkolenia wojskowego – uczestniczy początkowo w 16 dniach szkolenia podstawowego, za które otrzyma: 117,14 zł (za dzień szkolenia) x 16 dni = 1874,24 zł, ponadto 411 zł (miesięczne uposażenie za dyspozycję)

szeregowyżołnierz rezerwy – uczestniczy początkowo w szkoleniu wyrównawczym w wymiarze 8 dni, za które otrzyma: 117,14 zł x 8 dni = 937,12 zł;

Ponadto:
średniomiesięczne uposażenie za szkolenie rotacyjne (2 dni – 1 weekend w miesiącu) + dyspozycja = 234,28 zł + 411 zł = 645,28 zł – w stopniu szeregowego.

Płatność za dzień szkolenia wzrasta zgodnie ze stopniem i korpusem osobowym (przedstawiony przykład dotyczy pierwszego stopnia wojskowego – szeregowego).

Na uwagę zasługuje fakt, że: żołnierz terytorialnej służby wojskowej jest bezpłatnie zakwaterowany i wyżywiony, otrzymuje także umundurowanie i wyposażenie, każda podwyżka uposażeń w resorcie obrony narodowej dotyczy także żołnierzy OT. Terytorialna Służba Wojskowa – daje możliwość pogodzenia codziennego życia
i pracy ze służbą w strukturach WOT.

Wymagane kryteria:
– niekaralność za przestępstwa umyślne;
– wiek od 18  do 55 lat (korpus szer.),
– do 63 lat (korpus ofic., i pdf);
– zdolność do czynnej służby wojskowej;
– oferta powołania kierowana jest do kobiet i mężczyzn.

Po więcej informacji w sprawie powołania, zapraszamy do kontaktu z rekruterami WKU w Krakowie tel.: 261-134-462 lub 261-134-342.

————

Oficer Prasowy
WKU w Krakowie
kpt. Robert Białowolski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content